Ogłoszenia

Karbowo, 11.06.2024 r.

Zapraszamy na 10 otwarte Mistrzostwa Konojad w Scrabble, które odbędą się w d niach 15-16 czerwca 2024 r. w Wiejskim Domu Kultury w Konojadach.

 

Karbowo, dnia 03.06.2024r.

Ogłoszenie

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie” zaprasza zespoły zainteresowane do udziału w konkursie pt.: “Powiatowy konkurs smaku i tradycji”.

Konkurs odbędzie się w świetlicy wiejskiej w Pokrzydowie w dniu 06.10.2024r od godz. 14.00.

Deklaracje udziału należy składać na adres: biura Stowarzyszenia “Lokalna  Grupa Działania Pojezierze Brodnickie”, Karbowo, ul. Wczasowa 46 do dnia 20.06.2024r do godz. 14.00.

Szczegóły konkursu znajdują się w Regulaminie Konkursu Kulinarnego

 

Karbowo, dnia 30.04.2024 r.

Informujemy, że lista osób chętnych na wyjazd studyjny do Fundacji CudaWianki i Warsztatowni Kreatywności w Lubiewicach została zamknięta. Pozostałe osoby zostaną wpisane na listę rezerwową.

Karbowo, dnia 24.04.2024 r.

Ogłoszenie

Wyjazd studyjny do Fundacji CudaWianki i Warsztatowni Kreatywności w Lubiewicach.

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie” zaprasza osoby zainteresowane do udziału w wyjeździe studyjnym do Fundacji CudaWianki i Warsztatowni Kreatywności w Lubiewicach w dniu 04.06.2024 r.

Wyjazd studyjny kierowany jest m. in. do lokalnych liderów, przedstawicieli organizacji pozarządowych.

Celem wizyty jest poznanie funkcjonowania podmiotu.

Zakresem tematycznym jest aktywizacja lokalnej społeczności poprzez poznanie dobrych praktyk na przykładzie funkcjonowania podmiotu.

Uczestnictwo w wyjeździe studyjnym jest częściowo odpłatne (opłata 20 zł wynika z uzupełnienia dofinansowania). Organizator zapewnia m. in. transport i wyżywienie. Wyjazd planowany jest z Brodnicy w dniu 04.06.2024 r. o godz.08.00 z parkingu obok stacji paliw Circle K, a powrót planowany jest w dniu 04.06.2024 r. około godz. 17.30.

W ramach wyjazdu planowane jest: zapoznanie z warunkami lokalnymi i zasadami funkcjonowania Fundacji CudaWianki i Warsztatowni Kreatywności w Lubiewicach. Posiadacze realizowali zadania związane z funkcjonowaniem gospodarstwa opiekuńczego i realizowali inne aktywności.

Formularz zgłoszeniowy należy składać do dnia 15.05.2024 r. Ilość miejsc jest ograniczona. O uczestnictwie decydować będzie kolejność zgłoszeń wraz z dokonaniem płatności.

Formularze zgłoszeniowe do niniejszego ogłoszenia należy składać:

– w formie listowej na adres zamawiającego: Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Pojezierze |Brodnickie”, Karbowo, ul. Wczasowa 46, 87-300 Brodnica (decyduje data wpływu do biura LGD ) lub

– osobiście w biurze Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Pojezierze |Brodnickie” Karbowo, ul. Wczasowa 46, 87-300 Brodnica w godzinach urzędowania.