Nasza współpraca

Karbowo, dnia 13.03.2024 r.

W imieniu Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie” uprzejmie zapraszam do podawania na nasz adres e-mailowy ( biuro@lgdpojezierzebrodnickie.pl ) posiadanego adresu e-mailowego na który będziemy przekazywać informacje o konkursach, konsultacjach społecznych i wydarzeniach współorganizowanych przez LGD.

Karbowo, dnia 10.01.2024 r.

W imieniu Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie” uprzejmie zapraszam do podawania na nasz adres e-mailowy ( biuro@lgdpojezierzebrodnickie.pl ) posiadanego adresu e-mailowego na który będziemy co kwartał przekazywali newsletter z informacjami o konkursach, konsultacjach społecznych i wydarzeniach organizowanych przez nasze Stowarzyszenie.

Karbowo, dnia 02.01.2024 r.

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO

„Cztery pory roku w Naszej Małej Ojczyźnie”

§ 1

Cel konkursu

  1. Zachęcenie do czynnego zainteresowania się tematyką Lokalnej Strategii Rozwoju i propagowanie programów unijnych.
  2. Promowanie walorów przyrodniczych obszaru Lokalnej Strategii Rozwoju.
  3. Rozbudzenie zainteresowania przyrodą, kulturą i historią naszego regionu.
  4. Rozwijanie wrażliwości artystycznej oraz nabywanie umiejętności postrzegania piękna naszych okolic.
  5. Popularyzowanie wiedzy na temat Lokalnej Strategii Rozwoju i programów unijnych.
  6. Umiejętność pokazania na fotografii naszych osiągnięć.
  7. Rozwój umiejętności fotograficznych.

§ 2

Organizator konkursu

  1. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie “Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie”.
  2. Konkurs rozpoczyna się 02.01.2024 roku i trwać będzie do 16.09.2024 roku.
  3. Temat prac konkursowych brzmi: „Cztery pory roku w Naszej Małej Ojczyźnie”

Pełna treść ogłoszenia w załączniku: