LSR 2014-2020 wraz z załącznikami

Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2014-2020  wraz z załącznikami: Pobierz Adobe Reader

Załącznik nr 2 Harmonogram naboru wniosków – archiwalny

Załącznik nr 2 Harmonogram naboru wniosków 12.05.2021 r. – aktualny

Harmonogram z 16 sierpnia 2022 r.

Załącznik nr 4 Regulamin Rady

Załącznik do Uchwały Nr 7/2016 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia “Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie”

Załącznik do Uchwały Nr 9/2016 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia “Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie”

Aneks nr 3 do umowy z dnia 12.06.2017 r.

Załącznik do  Uchwały Nr 11/2017 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia “Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie”

Aneks nr 4 do umowy z dnia 8.08.2017 r.

Załącznik do  Uchwały Nr 17/2018 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia “Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie”

Aneks nr 5 do umowy z dnia 02.07.2018 r.

Aneks nr 6 do umowy z dnia 11.10.2018 r.

Aneks nr 7 do umowy z dnia 07.11.2018 r.

Aneks nr 8 do umowy z dnia 29.01.2019 r.

Aneks nr 9 do umowy z dnia 21.03.2019 r.

Aneks nr 10 do umowy z dnia 13.06.2019 r.

Aneks nr 11 do umowy z dnia 12.08.2019 r.

Aneks nr 12 do umowy z dnia 07 listopada 2019 r.

Aneks nr 13 do umowy z dnia 17 luty 2020 r.

Aneks nr 14 do umowy z dnia 15 kwietnia 2020 r.

Aneks nr 15 do umowy z dnia 24 lipca 2020 r.

Aneks nr 16 do umowy z dnia 31 sierpnia 2020 r.

Aneks nr 17 do umowy z dnia 05 luty 2021 r.

Aneks nr 18 do umowy z dnia 19 kwietnia 2021 r.

Aneks nr 19 do umowy z dnia 1 czerwca 2021 r.

Aneks nr 20 do umowy z dnia 10 listopada 2021 r.

Aneks nr 21 do umowy z dnia 23 marca 2022 r.

Aneks nr 22 do umowy z dnia 24 czerwca 2022 r.

Aneks nr 23 do umowy z dnia 7 października 2022 r.

Aneks nr 24 do umowy z dnia 8 maja 2023 r.

Aneks nr 25 umowy z dnia 6 czerwca 2023 r.

Ankieta monitorująca realizację LSR.

Ankieta monitorująca dla beneficjenta

Harmonogram Realizacji Planu Komunikacji:

Harmonogram realizacji planu komunikacji na rok 2019 -(21.10.2019 r)

Harmonogram realizacji planu komunikacji na rok 2020 -(09.12.2019 r)

Harmonogram realizacji planu komunikacji na rok 2021 -(16.12.2020 r)

Harmonogram realizacji planu komunikacji na rok 2022

Harmonogram realizacji planu komunikacji na rok 2023

Umowa o dofinansowanie Projektu „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i animacji” dotyczącego kosztów bieżących i animacji współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego

Umowa o dofinansowanie Projektu grantowego „Wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie”” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego

Umowa o dofinansowanie Projektu grantowego „Wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie”” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Umowa o dofinansowanie Projektu „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i animacji 2” dotyczącego kosztów bieżących i animacji współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego

Umowa o dofinansowanie Projektu “Rozwój kompetencji mieszkańców Naszego Pojezierza.” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Ewaluacja zewnętrzna z realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność dla Stowarzyszenia “Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie”