Kościół Parafialny p.w. Św. Jakuba Apostoła Starszego w Bobrowie

Historia Parafii: miejscowość odnotowana w źródłach jako: 1222r. – Bobrofh, Boberaw, 1251 r. ? Boberowe, 1445 r. – Boberaw, 1516 r.?Bobrow, 1570 r. – Bobczyn, 1670 r.?Bobrowo, Bobrawa, 1893 r. i później Bobrau /niem./

W 1222 r. książę Konrad Mazowiecki, zwierzchnik ziemi chełmińskiej nadając biskupowi Chrystianowi uposażenie w postaci 23 grodów i 100 wsi, podarował mu również gród Bobrowo.
W 1246 r. przeszło ono na własność biskupa chełmińskiego Heidenryka, na podstawie darowizny wielkiego mistrza Henryka von Hohenlohe.
W 1251 r.biskup zrzekł się dóbr bobrowskich na rzecz kapituły chełmińskiej, która podjęła starania o założenie klasztoru według reguły św. Augustyna.
Fundacja ta jednak nie weszła w życie, gdyż kapituła została poddana regule zakonu krzyżackiego. Właścicielem Bobrowa od 1251 r. była kapituła chełmińska.
W 1516 r. biskup Jan Konopacki odstąpił dobra bobrowskie chorążemu chełmińskiemu Hugonowi ze Smoląga, w zamian za dobra płowęskie. W połowie XVI w Część Bobrowa przeszła na własność Rafała Działyńskiego, pozostała część natomiast stała się ponownie własnością kapituły chełmińskiej.
W 1563 r. Działyński oddał swoją część jako zastaw Hartmanowi z Wichulca.
Od 1570 r. Bobrowo stało się całkowicie majątkiem szlacheckim i pozostało nim aż do czasu nabycia osady przez Komisję Kolonizacyjną w 1887 r.

Początki parafii sięgają czasów przedkrzyżackich. W jej skład wchodziły obszary późniejszych parafii: mszańskiej, słoszewskiej, kawskiej, nieżywięckiej, kruszyńskiej i brudzawskiej.

Kościół parafialny p.w. św. Jakuba wzniesiono na polecenie biskupa chełmińskiego Heidenryka. Już w 1260 r. rozpoczęto budowę prezbiterium; prawdopodobnie był to jeden z najwcześniejszych obiektów sakralnych w regionie brodnickim. Tytuł kościoła św. Jakuba Apostoła istniał już od samego początku i wymieniono go w 1647r. podczas jednej z wizytacji. Na wzgórzu w Bobrowie istniała w XVII w. Kaplica św. Walentego, lecz w 1670 r. uległa zniszczeniu. Kościół parafialny: w 1251 r. biskup Heidenryk nakazał wzniesienie kościoła, wzmiankowanego w 1324 r. Prezbiterium oraz częściowo nawę wzniesiono około 1260 r., nawę rozbudowano na początku XIV w. Pierwotna wieża była drewniana, a w 1-ej połowie XVII w. zastąpiono ją wieżą murowaną.

Kościół gotycki z renesansową wieżą, orientowany. Murowany z cegły o układzie gotyckim, na podmurówce z głazów narzutowych. Wyposażenie kościoła w przewadze XVIII- wieczne: późnobarokowy ołtarz główny z pierwszej ćwierci XVIII w z obrazem w polu środkowym z przedstawieniem Matki Boskiej z Dzieciątkiem i młodym Św. Janem Chrzcicielem- malowany przez Hermana Hana w 1597r., fundowany przez Krzysztofa z Sumowa Elbanowskiego. Na zasuwie obraz Przemienienia Pańskiego malowany przez Strzyżewskiego w 1890 r. Dwa boczne ołtarze z drugiej ćwierci XVIII stulecia, rokokowa chrzcielnica z drugiej polowy XVIII w. ,granitowa kropielnica, prawdopodobnie średniowieczna, szafka ścienna w zakrystii ze starymi okutymi drzwiczkami, dwa feretrony w rokokowych ramach z drugiej polowy XVIII w. barokowy krucyfiks z przełomu XVII/ XVIII w, barokowa Grupa Ukrzyżowania na belce tęczowej z tego samego okresu. Organy o zewnętrznej oprawie neogotyckiej i współczesnym jej wyposażeniu instrumentu, zbudowane przez firmę – August Terletzki – Edward Wittek- Elbląg 1919 r.
Na antepedium kartusz z herbem Czapskich – Leliwa.
Z parafii pochodzi Jan z Wichulca/ von Eichholz/ – jeden z najmożniejszych i najbardziej wpływowych członków Związku Jaszczurczego, był współzałożycielem w 1440 r. Związku Pruskiego, a w 1456 r. starostą brodnickim.

Proboszczowie Parafii:

Ks. Turulski Marian 19.06.1894 r. – 20.10.1906 r.
Ks. Sentkowski Alfons 03.04.1907 r. – 24 .01.1950 r.
Ks. Gierszewski Leon 15.08.1950 r. – 20.07. 1958 r.
Ks. Brunka Józef 01.07.1958 r. – 19.10. 1972 r.
Ks. Szachnitowski Jan Stanisław 20.10.1972 r. – 28.02. 1977 r.
Ks. Kitzerman Antoni 01.03.1977 r. – 01.10. 2001 r.
Ks. Tworzewski Grzegorz 02.10.2001 r. – 15.07. 2007 r.
Ks. Dobrzewiński Roman 16.07.2007r. ? do dzisiaj

W 2010 roku obchodziliśmy 750- lecie Parafii Bobrowo.

Kosciół w Bobrowie od strony wsch. z Grupą Ukrzyżowania na ścianie


Kośiół Par. Św. Jakuba Apostoła Starszego w Bobrowie


Kościół w roku Jubileuszu 750-lecia


Oltarz główny z odslonietym obrazem MB Bobrowskiej


wnętrze kościoła z głównym ołtarzem-zasuwa obrazu to Przemienienie Pańskie

Bobrowo, listopad 2010r.
Oprac. Agnieszka Kowalska
Prezes Stowarzyszenia ?Aktywna Gmina?
Fot. Agnieszka Kowalska