Konsultacje społeczne

Karbowo, dnia 24.01.2024 r.

Szanowni Mieszkańcy obszaru LSR

Przekazujemy kryteria wyboru operacji dla poszczególnych przedsięwzięć z prośbą o ich analizę i przedstawienie propozycji zmiany – samego kryterium, uzasadnienia, ilości przyznanych punktów, dokumentów potwierdzających zastosowanie tego kryterium. Wskazane jest, aby kryterium wynikało z analizy potrzeb przedstawionej w LSR.

Propozycje prosimy przekazywać na adres: biuro@lgdpojezierzebrodnickie.pl.

Bogusław Błaszkiewicz