Treść artykułu

Informacja z Posiedzenia Rady z dnia 22.04.2020 r w sprawie konkursu nr 10/2019

Szanowni Państwo,

W zakładce Konkursy RLKS – PROW znajdą Państwo informacja z VIII posiedzenia Rady w sprawie korekty podjętych uchwał w ramach wniosków złożonych o przyznanie pomocy w ramach poddziałania: 19.2 “Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. w ramach konkursu o numerze 10/2019   w dniu 22.04.2020 r.