Treść artykułu

Ewaluacja zewnętrzna

Szanowni Państwo, w zakładce LSR 2014-2020 wraz z załącznikami udostępniliśmy raport z przeprowadzonej ewaluacji zewnętrznej.