Kategoria: <span>Bez kategorii</span>

Biuro nieczynne w dniu 02.05.2024 r.

23/04/2024

Szanowni Państwo, Informujemy, że w dniu 02.05.2024 r. Biuro Stowarzyszenia ” Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie” będzie nieczynne dla beneficjentów.

Informacja z Posiedzenia Rady z dnia 21.09.2023r. w sprawie korekty uchwał konkursu 2/2023

25/09/2023

Szanowni Państwo w zakładce konkursy RLKS – PROW znajdą Państwo informacje  z IV posiedzenia Rady z dnia 21.09.2023 r. w sprawie korekty podjętych uchwał w ramach wniosków złożonych o przyznanie pomocy w ramach konkursu nr 2/2023 na poddziałania: 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów […]

Informacja z Posiedzenia Rady z dnia 16.08.2023 r. w sprawie konkursu 2/2023.

17/08/2023

Szanowni Państwo w zakładce konkursy RLKS – PROW znajdą Państwo informacje z z III posiedzenia Rady z dnia 16.08.2023 r. w sprawie podjętych uchwał w ramach wniosków złożonych o przyznanie pomocy w ramach konkursu nr 2/2023 na poddziałania: 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów […]

Konkurs Rekreacyjny

14/08/2023

Szanowni Państwo w zakładce Ogłoszenia zamieszczony został Regulamin Konkursu rekreacyjnego „Sportowe, wspólne, aktywizujące” Cel konkursu 1. Zachęcenie do czynnego udziału we wspólnym przygotowaniu i przeprowadzeniu zawodów sportowo-rekreacyjnych na ogólnie dostępnych nieodpłatnie obiektach, ze szczególnym uwzględnieniem infrastruktury przy akwenach wodnych powstałych lub wyremontowanych z udziałem środków finansowych z EFSI przez społeczność lokalną. 2. Promowanie inwestycji zrealizowanych na obszarze Lokalnej […]

Zawiadomienie o III Posiedzeniu Rady

9/08/2023

Szanowni Państwo w zakładce Konkursy RLKS – PROW zamieszczone zostało zawiadomienie o III Posiedzeniu Rady Zgodnie z § 18 pkt. 5 statutu Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie” w związku z prowadzonym naborem wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania: 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem […]

Ogłoszenie o naborze wniosków w ramach konkursu 2/2023

10/07/2023

Szanowni Państwo w zakładce KONKURSY RLKS – PROW udostępniono ogłoszenie o konkursie na: Rozwój infrastruktury komunikacyjnej. Budowa lub przebudowa publicznych dróg gminnych lub powiatowych, które:a/ umożliwiają połączenie obiektów użyteczności publicznej, w których są świadczone usługi społeczne, zdrowotne, opiekuńczo-wychowawcze lub edukacyjne dla ludności lokalnej, z siecią dróg publicznych albo b/skracają dystans lub czas dojazdu do tych […]

Informacja z Posiedzenia Rady z dnia 22.06.2023 r. w sprawie konkursu 1/2023.

28/06/2023

Szanowni Państwo, W zakładce konkursy RLKS – EFS znajdą Państwo informacje z posiedzenia Rady Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie”, które odbyło się w dniu 22.06.2023 roku w sprawie konkursu nr 1/2023.

Zawiadomienie o Posiedzeniu Rady w ramach konkursu 1/2023

14/06/2023

Szanowni Państwo, w zakładce Konkursy RLKS – EFS umieszczono informację o zwołaniu Posiedzenia Rady w dniu 22.06.2023 r. o godz. 11.00 w Wiejskim Domu Kultury w Karbowie. Posiedzenie Rady w związku z prowadzonym naborem wniosków o przyznanie pomocy w ramach konkursu o numerze 1/2023.

Filmy na kanale YouTube

23/05/2023

Szanowni Państwo, na kanale YouTube są zamieszczane filmy z aktywności LGD link do YouTube: https://www.youtube.com/@StowarzyszenieLGDPojezierzeBro

Ogłoszenie o naborze wniosków w ramach konkursu nr 1/2023

15/05/2023

Szanowni Państwo w zakładce Konkursy RLKS – EFS udostępniono ogłoszenie o konkursie: Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie” informuje o możliwości składania wniosków o powierzenie grantu w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju „Lokalnej Grupy Działania Pojezierze Brodnickie” na lata 2014-2020 ZAKRES TEMATYCZNY: Działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym Przedsięwzięcie: Wzmocnienie kapitału społecznego mieszkańców […]