Budowa LSR na lata 2014 – 2020

Szanowni Państwo,

po zakończonych konsultacjach społecznych w załączniku poniżej przekazujemy Państwu projekt Analizy SWOT do nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014 – 2020 dla obszaru Stowarzyszenia “Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie”.

W imieniu Zarządy zwracam się do Państwa z prośbą o przekazywanie uwag, sugestii do przedstawionej analizy SWOT do biura Stowarzyszenia osobiście, telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej.

              Dane kontaktowe:

  • adres: ul. Wczasowa 46 w Brodnicy.  Budynek ARiMR I piętro.
  • telefon: 564934404
  • adres e-mail: lgdbrodnica@wp.pl

 

Bogusław Błaszkiewicz

Prezes Zarządu

Brodnica, dnia 20.09.2015 r.

Szanowni mieszkańcy gmin: Bartniczka, Bobrowo, Brodnica, Brzozie, Górzno, Jabłonowo Pom, Osiek, Świedziebnia, Zbiczno.

/ wszyscy /

W imieniu Stowarzyszenia “Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie? uprzejmie zapraszam na spotkanie konsultacyjne dotyczące zaproponowania potencjalnych przedsięwzięć, kryteriów wyboru operacji, a także celów LSR na lata 2014 ? 2020.

W załączniku przedstawiamy harmonogram spotkań konsultacyjnych w poszczególnych gminach obszaru LSR oraz planowany program spotkania.

Błaszkiewicz Bogusław

Prezes Zarządu

image2015-10-05-124229-1

 

Brodnica, dnia 03.08.2015 r.

Szanowni mieszkańcy gmin:

Bartniczka, Bobrowo,Brodnica,

Brzozie, Górzno,Jabłonowo Pomorskie,

Osiek, Świedziebnia, Zbiczno.

 

W imieniu Stowarzyszenia ?Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie? uprzejmie zapraszam do budowy Lokalnej Strategii Rozwoju dla naszego Pojezierza Brodnickiego na lata 2014 ? 2020, między innymi poprzez aktywne uczestnictwo w spotkaniach lub za pomocą bezpośredniego kontaktu z pracownikiem naszego biura.

Na naszej stronie internetowej na bieżąco będą aktualizowane informacje do opracowania, konsultacji.

Jestem przekonany, że wspólnymi siłami opracujemy LSR, która przyczyni się do wzrostu rozwoju kapitału społecznego.

Zwracam się również do Państwa z prośbą o wypełnienie ankiety umieszczonej poniżej.

Błaszkiewicz Bogusław

Prezes Zarządu

image2015-07-28-134649-1

 Przepisy prawne:

Przydatne materiały:

 

?Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie?

Operacja pn. Wsparcie przygotowawcze mające na celu wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER.

Program Rozwoju Obszarów wiejskich na lata 2014 -2020.

image2015-10-26-111808-1