Aktualności

Ogłoszenie o naborze pracownika

10/03/2023

Szanowni Państwo, Zarząd Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie” poszukuje do pracy na zastępstwo pracownika podczas jego usprawiedliwionej nieobecności na stanowisku: pracownik biurowy, którego zadaniem będzie między innymi obsługa wniosków złożonych przez beneficjentów w ramach pomocy finansowej przy wykorzystaniu środków finansowych z funduszy europejskich. Więcej informacji w zakładce Ogłoszenia.

Konkurs kulinarny

6/03/2023

Szanowni Państwo w zakładce Ogłoszenia zamieszczony został Regulamin Konkursu Kulinarnego „Smaczne, regionalne, uwielbiane, wykonane w zespole”.  Cel konkursu: Zachęcenie do czynnego udziału we wspólnym przygotowaniu potraw przez mieszkańców obszaru LSR w wyremontowanych lub powstałych obiektach: kulturalnych, rekreacyjnych z udziałem środków finansowych z EFSI. Promowanie inwestycji zrealizowanych na obszarze Lokalnej Strategii Rozwoju opracowanej przez Stowarzyszenie „Lokalna […]

Informacja z Posiedzenia Rady z dnia 25.01.2023 r. w sprawie konkursu nr 9/2022

25/01/2023

Szanowni Państwo, w zakładce konkursy RLKS – EFRR znajdą Państwo informacje z posiedzenia Rady Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie”, które odbyło się w dniu 25.01.2023 roku w sprawie konkursu nr 9/2022.

Zawiadomienie o posiedzeniu RADY

17/01/2023

Uprzejmie zawiadamiam o posiedzeniu RADY, które odbędzie się  w dniu 25.01.2023 r. w Sali Gminnego Ośrodka Kultury w Bobrowie  o godz. 09.00 celem oceny wniosków o powierzenie grantów złożonych w ramach naboru numer 9/2022 w ramach działania 7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność objętego Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko – Pomorskiego, typ projektu SZOOP: wsparcie inwestycyjne […]

Informacja z Posiedzenia Rady z dnia 23.12.2022 r. w sprawie korekty uchwał do konkursu nr 8/2022

23/12/2022

Szanowni Państwo W zakładce konkursy RLKS – PROW znajdą Państwo informacje z posiedzenia Rady Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie”, które odbyło się w dniu 23.12. 2022 roku w sprawie korekty uchwał do konkursu nr 8/2022 

Zawiadomienie o Posiedzeniu Rady w ramach konkursu: 8/2022 – korekta uchwał

19/12/2022

Szanowni Państwo, w zakładce Konkursy RLKS – PROW umieszczono informację o zwołaniu Posiedzeń Rady w dniu 23.12.2022 r: – poddziałania: 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w ramach korekty uchwały do konkursu o numerze 8/2022 zwołuję XV posiedzenie Rady […]

Informacja z Posiedzenia Rady z dnia 06.12.2022 r. w sprawie konkursu nr 8/2022

6/12/2022

Szanowni Państwo W zakładce konkursy RLKS – PROW znajdą Państwo informacje z posiedzenia Rady Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie”, które odbyło się w dniu 06.12. 2022 roku w sprawie konkursu nr 8/2022 

Ogłoszenie o naborze wniosków w ramach konkursu nr 9/2022

28/11/2022

Szanowni Państwo w zakładce KONKURSY RLKS – EFRR udostępniono ogłoszenie wraz z załącznikami o konkursie na : Ogłoszenie o naborze wniosków numer naboru  LGD: 9/2022 Typ projektu:  Projekty grantowe w zakresie : wsparcie inwestycyjne mikro i małych przedsiębiorstw – projekty inwestycyjne poprawiające konkurencyjność przedsiębiorstwa, związane z unowocześnieniem sposobu działania jak i oferty. Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania […]

Zawiadomienie o Posiedzeniu Rady w ramach konkursów: 8/2022

25/11/2022

Szanowni Państwo, w zakładce Konkursy RLKS – PROW umieszczono informację o zwołaniu Posiedzeń Rady w dniu 06.12.2022 r: – poddziałania: 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w ramach konkursu o numerze 8/2022 zwołuję XIV posiedzenie Rady w dniu 06.12.2022 […]

Ewaluacja zewnętrzna

18/11/2022

Szanowni Państwo, w zakładce LSR 2014-2020 wraz z załącznikami udostępniliśmy raport z przeprowadzonej ewaluacji zewnętrznej.