Treść artykułu

W zakładce konkursy RLKS znajdą Państwo informacje z posiedzenia Rady Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie”, które odbyło się w dniu 13.12. 2017 roku. w sprawie konkursu nr 2/2017.