Dzień: <span>2023-08-09</span>

Zawiadomienie o III Posiedzeniu Rady

9/08/2023

Szanowni Państwo w zakładce Konkursy RLKS – PROW zamieszczone zostało zawiadomienie o III Posiedzeniu Rady Zgodnie z § 18 pkt. 5 statutu Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie” w związku z prowadzonym naborem wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania: 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem […]