Dzień: <span>2023-07-10</span>

Ogłoszenie o naborze wniosków w ramach konkursu 2/2023

10/07/2023

Szanowni Państwo w zakładce KONKURSY RLKS – PROW udostępniono ogłoszenie o konkursie na: Rozwój infrastruktury komunikacyjnej. Budowa lub przebudowa publicznych dróg gminnych lub powiatowych, które:a/ umożliwiają połączenie obiektów użyteczności publicznej, w których są świadczone usługi społeczne, zdrowotne, opiekuńczo-wychowawcze lub edukacyjne dla ludności lokalnej, z siecią dróg publicznych albo b/skracają dystans lub czas dojazdu do tych […]