Dzień: <span>2023-01-17</span>

Zawiadomienie o posiedzeniu RADY

17/01/2023

Uprzejmie zawiadamiam o posiedzeniu RADY, które odbędzie się  w dniu 25.01.2023 r. w Sali Gminnego Ośrodka Kultury w Bobrowie  o godz. 09.00 celem oceny wniosków o powierzenie grantów złożonych w ramach naboru numer 9/2022 w ramach działania 7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność objętego Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko – Pomorskiego, typ projektu SZOOP: wsparcie inwestycyjne […]