Dzień: <span>2022-11-25</span>

Zawiadomienie o Posiedzeniu Rady w ramach konkursów: 8/2022

25/11/2022

Szanowni Państwo, w zakładce Konkursy RLKS – PROW umieszczono informację o zwołaniu Posiedzeń Rady w dniu 06.12.2022 r: – poddziałania: 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w ramach konkursu o numerze 8/2022 zwołuję XIV posiedzenie Rady w dniu 06.12.2022 […]