Dzień: <span>2022-06-23</span>

Zawiadomienie o Posiedzeniach Rady w sprawie korekty uchwał.

23/06/2022

Szanowni Państwo, w zakładce Konkursy RLKS – PROW umieszczono informację o zwołaniu Posiedzeń Rady w dniu 28.06.2022 r: poddziałania: 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w ramach konkursu o numerze 3/2022 zwołuję IX posiedzenie Rady w dniu 28.06.2022 r. […]