Dzień: <span>2022-04-20</span>

Informacja z posiedzenia Rady z dnia 20.04.2022r. w celu dokonania weryfikacji zmian we wniosku o powierzenie grantu nr 1/11/2021 dla naboru numer 11/2021

20/04/2022

Szanowni Państwo, w zakładce konkursy RLKS – EFRR znajdą Państwo informacje z posiedzenia Rady Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie”, które odbyło się w dniu 20.04.2022r. w celu dokonania weryfikacji zmian we wniosku o powierzenie grantu nr 1/11/2021 dla naboru numer 11/2021 w ramach działania 7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność objętego Regionalnym Programem Operacyjnym […]