Dzień: <span>2021-12-20</span>

Ogłoszenie o naborze wniosków w ramach konkursu nr: 13/2021; 14/2021;

20/12/2021

Szanowni Państwo w zakładce Konkursy RLKS – EFS udostępniono ogłoszenia o konkursach: Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie” informuje o możliwości składania wniosków o powierzenie grantu w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju „Lokalnej Grupy Działania Pojezierze Brodnickie” na lata 2014-2020 ZAKRES TEMATYCZNY: Działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym Przedsięwzięcie: Wzmocnienie kapitału społecznego mieszkańców […]

Biuro nieczynne w dniu 24.12.2021 r.

20/12/2021

Szanowni Państwo, Informujemy, że w dniu 24.12.2021 r. Biuro Stowarzyszenia ” Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie” będzie nieczynne dla beneficjentów.