Dzień: <span>2021-12-15</span>

Ogłoszenie o naborze wniosków w ramach konkursu 3/2022

15/12/2021

Szanowni Państwo w zakładce KONKURSY RLKS – PROW udostępniono ogłoszenie o konkursie na: Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez podejmowanie działalności gospodarczej.

Ogłoszenie o naborze wniosków w ramach konkursu 2/2022

15/12/2021

Szanowni Państwo w zakładce KONKURSY RLKS – PROW udostępniono ogłoszenie o konkursie na: Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej: Operacja służy zaspokajaniu potrzeb społeczności lokalnej.

Ogłoszenie o naborze wniosków w ramach konkursu 1/2022

15/12/2021

Szanowni Państwo w zakładce KONKURSY RLKS – PROW udostępniono ogłoszenie o konkursie na: Rozwój infrastruktury komunikacyjnej.            Budowa lub przebudowa publicznych dróg gminnych lub powiatowych, które: a/ umożliwiają połączenie obiektów użyteczności publicznej, w których są świadczone usługi społeczne, zdrowotne, opiekuńczo-wychowawcze lub edukacyjne dla ludności lokalnej, z siecią dróg publicznych albo b/skracają dystans lub czas dojazdu […]