Dzień: <span>2021-04-22</span>

Wydłużenie terminu naboru wniosków dotyczących ogłoszenia o naborze wniosków w ramach konkursu 5/2021

22/04/2021

Szanowni Państwo, w zakładce KONKURSY RLKS – EFRR zamieszczony został komunikat dotyczący wydłużenia terminu naboru wniosków w ramach konkursu nr 5/2021. Komunikat z dnia 21.04.2021 r. dotyczący zmian w konkursie nr RPKP.07.01.00-IZ.00-04-414/21 ogłoszonym dla Działania 7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność Typ projektu: Działania infrastrukturalne przyczyniające się do rewitalizacji społeczno – gospodarczej miejscowości wiejskich – […]