Dzień: <span>2020-03-20</span>

Zawiadomienie o Posiedzeniach Rady w ramach konkursów: 1/2020 oraz 2/2020 i 3/2020

20/03/2020

Szanowni Państwo, w zakładce Konkursy RLKS – EFS umieszczono informację o zwołaniu Posiedzeń Rady w dniu 26.03.2020 r: o godz. 09.00 w Wiejskim Domu Kultury w Nieżywięciu. Posiedzenie Rady w związku z prowadzonym naborem wniosków o przyznanie pomocy w ramach konkursu o numerze 1/2020. o godz. 10.30 w Wiejskim Domu Kultury w Nieżywięciu. Posiedzenie Rady w związku z prowadzonym naborem […]

Ogłoszenie o naborze wniosków w ramach konkursu 6/2020

20/03/2020

Szanowni Państwo w zakładce KONKURSY RLKS – PROW udostępniono ogłoszenie o konkursie na podejmowanie działalności gospodarczej: Stowarzyszenie „ Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie” informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach poddziałania: 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” […]