Dzień: <span>2019-06-13</span>

Ogłoszenie o naborze wniosków w ramach konkursu nr 7/2019

13/06/2019

Szanowni Państwo w zakładce KONKURSY RLKS – EFMR  udostępniono ogłoszenie o konkursie 7/2019: Stowarzyszenie „ Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie” informuje o możliwości składania wniosków o dofinansowanie w zakresie działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze”, z wyłączeniem projektów […]