Dzień: <span>2018-11-30</span>

Ogłoszenie o naborze wniosków w ramach konkursu nr 6/2018

30/11/2018

Szanowni Państwo w zakładce KONKURSY RLKS – EFMR  udostępniono ogłoszenie o konkursie 6/2018 na rozwój działalności gospodarczej: Stowarzyszenie „ Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie” informuje o możliwości składania wniosków o dofinansowanie w zakresie działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i […]