Dzień: <span>2018-07-25</span>

Ogłoszenie o naborze wniosków w konkursie nr 1/2018

25/07/2018

Szanowni Państwo w zakładce EFRR udostępniono ogłoszenie o konkursie: Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie” informuje o możliwości składania wniosków o dofinansowanie na projekty realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (dalej: RPO WK-P) Numer konkursu nadany przez Instytucję Zarządzającą RPO WK-P:  RPKP.07.01.00-IZ.00-04-220/18 Numer naboru LGD: […]