Dzień: <span>2017-11-17</span>

Ogłoszenie o naborze wniosków w konkursie nr 5/2017

17/11/2017

Szanowni Państwo w zakładce PROW udostępniono ogłoszenie o konkursie: W ramach zakresu, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 7 lit. a) i b) rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w […]

Ogłoszenie o naborze wniosków w konkursie nr 4/2017

17/11/2017

Szanowni Państwo w zakładce PROW udostępniono ogłoszenie o konkursie: w ramach zakresu, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 6 i w § 11 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach […]