Dzień: <span>2017-08-29</span>

Szkolenie z podejmowania działalności gospodarczej z Funduszu PROW

29/08/2017

Karbowo, dnia 29.08.2017 r. Ogłoszenie Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie” zaprasza do udziału w szkoleniu  osoby zainteresowane składaniem wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach poddziałania: 19.2 “Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 […]