Treść artykułu

Zawiadomienie o Posiedzeniach Rady w ramach konkursów: 1/2022 i 3/2022

Szanowni Państwo,

w zakładce Konkursy RLKS – PROW umieszczono informację o zwołaniu Posiedzeń Rady w dniu 03.03.2022 r:

– poddziałania: 19.2 “Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w ramach konkursu o numerze 1/2022 zwołuję IV posiedzenie Rady w dniu 03.03.2022 r. o godz. 09.00 w Świetlicy Wiejskiej w Karbowie.

– poddziałania: 19.2 “Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w ramach konkursu o numerze 3/2022 zwołuję V posiedzenie Rady w dniu 03.03.2022 r. o godz. 10.00 w Świetlicy Wiejskiej w Karbowie.