O nas

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie” powstało w celu zwiększenie konkurencyjności obszaru poprzez poprawę jakości życia mieszkańców w wyniku zróżnicowania działalności gospodarczej, poprawę infrastruktury technicznej, stworzeniu produktu sprzedawanego pod wspólną marką przez grupę ludzi i przedstawicieli gmin: Batrniczka, Bobrowo, Brodnica, Brzozie, Jabłonowo Pomorskie, Zbiczno, gorąco zainteresowanych wspólnym działaniem. W roku 2015 do Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie” wpłynęły deklaracje o przystąpieniu w poczet członków z trzech gmin: Górzno, Osiek i Świedziebnia, które decyzją Zarządu zostały przyjęte. Jednocześnie gminy te wyraziły wolę i chęć realizacji założeń nowej LSR na lata 2014-2020 razem z sześcioma pozostałymi gminami.

Obejrzyj film o Pojezierzu Brodnickim

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie” zostało zarejestrowane w Sądzie Rejonowym w Toruniu dnia 23.12.2008 r. pod numerem KRS 0000320535. Obecnie Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie” liczy 70 członków. Jednocześnie Stowarzyszenie jest organizacją otwartą, nieustannie zachęcającą mieszkańców, instytucje sektora publicznego, prywatnego oraz organizacje pozarządowe do brania  udziału w podjętej inicjatywie.

Członkowie Zarządu Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie”

L.p. Imię/imiona i nazwisko członka lub nazwa członka/partnera Reprezentowany sektor Funkcja w strukturze LGD

1

Bogusław Błaszkiewicz gospodarczy Prezes Zarządu

2

Jan Zgliński społeczny I Wiceprezes Zarządu

3

Jerzy Bączkowski mieszkańców

II Wiceprezes Zarządu

4 Edyta Maria Zabłotna mieszkańców

Sekretarz Zarządu

5 Monika Sobczyk mieszkańców

Skarbnik Zarządu

Członkowie Rady Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie”

L.p. Imię i nazwisko/ nazwa instytucji Sposób reprezentacji (jeśli dotyczy) Reprezentowany sektor (publiczny, społeczny, gospodarczy, mieszkańców) Funkcja w strukturze LGD

1

Gmina Bobrowo Paweł Klonowski publiczny  Członek Rady
2 Zdzisław Malinowski   gospodarczy Przewodniczący Rady
3 Daniel Wierzchowski   mieszkańców Członek Rady
4 Marian Tomoń   mieszkańców Zastępca Przewodniczącego Rady
5 Kamil Kalita   mieszkańców Członek Rady
6 Katarzyna Czubachowska   mieszkańców Członek Rady
7 Produkcyjno- usługowo-przetwórcze Przedsiębiorstwo ROLPOLE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Jan Ciechacki gospodarczy Członek Rady
8 Ryszard Szczepaniak   gospodarczy- rybacki Członek Rady
9 Kazimierz Łęgowski   gospodarczy- rybacki Członek Rady
10 Roman Małkiewicz   gospodarczy- rybacki Członek Rady
11 Piotr Chudziński   gospodarczy- rybacki Członek Rady
12 Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Sumin Sumówko i Okolic Jerzy Michałowski społeczny Członek Rady
13 Krzysztof Kamiński   mieszkańców Członek Rady
14 Gmina Świedziebnia Szymon Zalewski publiczny Członek Rady
15 Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Toruniu Arkadiusz Mierzejewski gospodarczy Członek Rady

Członkowie Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie”

L.p. Imię/imiona i nazwisko członka lub nazwa członka/partnera Reprezentowany sektor Funkcja w strukturze LGD
1 Leonard Kowalski mieszkańców Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
2 Małgorzata Gutowska społeczny Wiceprzewodnicząca Komisji Rewizyjnej
3 Andrzej Michałkiewicz mieszkańców Członek Komisji Rewizyjnej

Pozostali członkowie Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie”

L.p. Imię/imiona i nazwisko członka lub nazwa członka/partnera Reprezentowany sektor Funkcja w strukturze LGD

1

Miasto i Gmina Jabłonowo Pomorskie reprezentowane przez Katarzynę Weinert – Snopek publiczny

członek

2

Gmina Brzozie reprezentowana przez Mirosław Karbowski publiczny członek
3 Gmina Zbiczno reprezentowana przez Katarzyna Kwiatkowska publiczny

członek

4

Gmina Bartniczka reprezentowana przez Piotr Ruciński publiczny członek
5 Arkadiusz Krysztofiak mieszkańców

członek

6

Gmina Brodnica reprezentowana przez Edward Łukaszewski publiczny członek
7 Lurka Jacek mieszkańców

członek

8

Michalak Marek Tadeusz mieszkańców członek
9 Miętkiewicz Krzysztof mieszkańców

członek

10

Fijołek Jerzy mieszkańców członek
11 Maroński Mirosław mieszkańców

członek

12

Fraszka Krzysztof mieszkańców członek
13 Malinowska Aleksandra mieszkańców

członek

14

Rakoczy Dorota Maria mieszkańców członek
15 Miąskowska Katarzyna mieszkańców

członek

16

Świderska Maria mieszkańców członek
17 Świderski Jerzy gospodarczy

członek

18

Korecka Aleksandra mieszkańców członek
19 Florkiewicz Maria mieszkańców

członek

20

Florkiewicz Iwona mieszkańców członek
21 Romanowski Stanisław mieszkańców

członek

22

Witkowska Jolanta mieszkańców członek
23 Zabłocki Mirosław gospodarczy

członek

24

Szulc Władysław Bartłomiej gospodarczy członek
25 Gmina Osiek reprezentowana przez Kazimierza Wolframa publiczny członek

26

Czachowski Roman mieszkańców członek
27 Stowarzyszenie Razem dla Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie reprezentowane przez Marcina Olszewskiego społeczny

członek

28

Szulc Wojciech gospodarczy członek
29 Miasto i Gmina Górzno reprezentowane przez Tomasz Kinicki publiczny

członek

30

Gmina Świedziebnia reprezentowana przez Szymon Zalewski publiczny członek
31 Burkwicz Piotr gospodarczy

członek

32

Szymańska Ewa mieszkańców członek
33 Stowarzyszenie Społeczno  Kulturowe Przyjaciół Wsi Karbowo reprezentowane przez Elżbietę Nowak społeczny

członek

34

Fundacja Geolife reprezentowana przez Dariusza Pudełko społeczny członek
35 Ochotnicza Straż Pożarna w Grążawach reprezentowana przez Jan Kozicki społeczny

członek

36

Koło Gospodyń Wiejskich w Janówku reprezentowane przez Małgorzatę Smoczyńską społeczny członek
37 Ochotnicza Straż Pożarna w Górznie reprezentowana przez Jacka Kwas społeczny

członek

38

Sulecki Jan gospodarczy członek
39 Ludowy Zespół Sportowy w Świedziebni reprezentowany przez Annę Brzóska społeczny

członek

40

Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich Gminy Bobrowo  „Kobiety z Pasją” reprezentowane przez Danutę Janiszewską społeczny członek
41 Stowarzyszenie Miłośników Turystyki Pieszo  Rowerowej „Jaśkowa Droga” reprezentowany przez Karpowicz Mirosławę społeczny

członek

42

Klonowski Mariusz mieszkańców

członek

43

Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Górznie reprezentowany przez Wiśniewskiego Pawła gospodarczy członek

44

Kowarski Michał mieszkańców członek
45 Brodziński Mirosław mieszkańców

członek

46

Ślesiński Eugeniusz mieszkańców członek
47 Ostrowski Andrzej mieszkańców

członek

48

Ostrowski Grzegorz mieszkańców członek
49 Ostrowski Jan mieszkańców

członek

50

Trzebiatowska Jolanta mieszkańców członek
51 Cichowska Elżbieta mieszkańców członek

52

Janowski Sławomir mieszkańców członek
53 Klempert Mirosław mieszkańców

członek

54

Kamiński Radosław mieszkańców członek
55 Melkowski Robert mieszkańców

członek

56

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Górzno reprezentowane przez Michała Wierzbickiego społeczny członek
57 Zub Jarosław mieszkańców

członek

58

Romanowska Anna mieszkańców

członek