O NAS

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie” powstało w celu zwiększenie konkurencyjności obszaru poprzez poprawę jakości życia mieszkańców w wyniku zróżnicowania działalności gospodarczej, poprawę infrastruktury technicznej, stworzeniu produktu sprzedawanego pod wspólną marką przez grupę ludzi i przedstawicieli gmin: Batrniczka, Bobrowo, Brodnica, Brzozie, Jabłonowo Pomorskie, Zbiczno, gorąco zainteresowanych wspólnym działaniem. W roku 2015 do Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie” wpłynęły deklaracje o przystąpieniu w poczet członków z trzech gmin: Górzno, Osiek i Świedziebnia, które decyzją Zarządu zostały przyjęte. Jednocześnie gminy te wyraziły wolę i chęć realizacji założeń nowej LSR na lata 2014-2020 razem z sześcioma pozostałymi gminami.

Obejrzyj film o Pojezierzu Brodnickim

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie” zostało zarejestrowane w Sądzie Rejonowym w Toruniu dnia 23.12.2008 r. pod numerem KRS 0000320535. Obecnie Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie” liczy 70 członków. Jednocześnie Stowarzyszenie jest organizacją otwartą, nieustannie zachęcającą mieszkańców, instytucje sektora publicznego, prywatnego oraz organizacje pozarządowe do brania  udziału w podjętej inicjatywie.

Członkowie Zarządu Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie”

L.p. Imię/imiona i nazwisko członka lub nazwa członka/partnera Reprezentowany sektor Funkcja w strukturze LGD
1 Bogusław Błaszkiewicz gospodarczy Prezes Zarządu
2 Jan Zgliński społeczny I Wiceprezes Zarządu
3 Jerzy Bączkowski mieszkańców II Wiceprezes Zarządu
4 Edyta Maria Zabłotna mieszkańców Sekretarz Zarządu
5 Monika Sobczyk mieszkańców Skarbnik Zarządu

Członkowie Rady Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie”

L.p. Imię i nazwisko/ nazwa instytucji Sposób reprezentacji (jeśli dotyczy) Reprezentowany sektor (publiczny, społeczny, gospodarczy, mieszkańców) Funkcja w strukturze LGD
1 Gmina Bobrowo Paweł Klonowski publiczny  Członek Rady
2 Zdzisław Malinowski   gospodarczy Przewodniczący Rady
3 Daniel Wierzchowski   mieszkańców Członek Rady
4 Marian Tomoń   mieszkańców Zastępca Przewodniczącego Rady
5 Kamil Kalita   mieszkańców Członek Rady
6 Katarzyna Czubachowska   mieszkańców Członek Rady
7 Produkcyjno- usługowo-przetwórcze Przedsiębiorstwo ROLPOLE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Jan Ciechacki gospodarczy Członek Rady
8 Ryszard Szczepaniak   gospodarczy- rybacki Członek Rady
9 Kazimierz Łęgowski   gospodarczy- rybacki Członek Rady
10 Roman Małkiewicz   gospodarczy- rybacki Członek Rady
11 Piotr Chudziński   gospodarczy- rybacki Członek Rady
12 Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Sumin Sumówko i Okolic Jerzy Michałowski społeczny Członek Rady
13 Krzysztof Kamiński   mieszkańców Członek Rady
14 Gmina Świedziebnia Szymon Zalewski publiczny Członek Rady
15 Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Toruniu Arkadiusz Mierzejewski gospodarczy Członek Rady

Członkowie Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie”

L.p. Imię/imiona i nazwisko członka lub nazwa członka/partnera Reprezentowany sektor Funkcja w strukturze LGD
1 Leonard Kowalski mieszkańców Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
2 Małgorzata Gutowska społeczny Wiceprzewodnicząca Komisji Rewizyjnej
3 Andrzej Michałkiewicz mieszkańców Członek Komisji Rewizyjnej

Pozostali członkowie Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie”

L.p. Imię/imiona i nazwisko członka lub nazwa członka/partnera Reprezentowany sektor Funkcja w strukturze LGD
1 Miasto i Gmina Jabłonowo Pomorskie reprezentowane przez Katarzynę Weinert – Snopek publiczny członek
2 Gmina Brzozie reprezentowana przez Mirosław Karbowski publiczny członek
3 Gmina Zbiczno reprezentowana przez Katarzyna Kwiatkowska publiczny członek
4 Gmina Bartniczka reprezentowana przez Piotr Ruciński publiczny członek
5 Arkadiusz Krysztofiak mieszkańców członek
6 Gmina Brodnica reprezentowana przez Edward Łukaszewski publiczny członek
7 Lurka Jacek mieszkańców członek
8 Michalak Marek Tadeusz mieszkańców członek
9 Miętkiewicz Krzysztof mieszkańców członek
10 Fijołek Jerzy mieszkańców członek
11 Maroński Mirosław mieszkańców członek
12 Fraszka Krzysztof mieszkańców członek
13 Malinowska Aleksandra mieszkańców członek
14 Rakoczy Dorota Maria mieszkańców członek
15 Miąskowska Katarzyna mieszkańców członek
16 Świderska Maria mieszkańców członek
17 Świderski Jerzy gospodarczy członek
18 Korecka Aleksandra mieszkańców członek
19 Florkiewicz Maria mieszkańców członek
20 Florkiewicz Iwona mieszkańców członek
21 Romanowski Stanisław mieszkańców członek
22 Witkowska Jolanta mieszkańców członek
23 Zabłocki Mirosław gospodarczy członek
24

 

Szulc Władysław Bartłomiej gospodarczy członek
25 Gmina Osiek reprezentowana przez Kazimierza Wolframa publiczny członek
26 Czachowski Roman mieszkańców członek
27 Stowarzyszenie Razem dla Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie reprezentowane przez Marcina Olszewskiego społeczny członek
28 Szulc Wojciech gospodarczy członek
29 Miasto i Gmina Górzno reprezentowane przez Tomasz Kinicki publiczny członek
30 Gmina Świedziebnia reprezentowana przez Szymon Zalewski publiczny członek
31 Burkwicz Piotr gospodarczy członek
32 Szymańska Ewa mieszkańców członek
33 Stowarzyszenie Społeczno  Kulturowe Przyjaciół Wsi Karbowo reprezentowane przez Elżbietę Nowak społeczny członek
34 Fundacja Geolife reprezentowana przez Dariusza Pudełko społeczny członek
35 Ochotnicza Straż Pożarna w Grążawach reprezentowana przez Jan Kozicki społeczny członek
36 Koło Gospodyń Wiejskich w Janówku reprezentowane przez Małgorzatę Smoczyńską społeczny członek
37 Ochotnicza Straż Pożarna w Górznie reprezentowana przez Jacka Kwas społeczny członek
38 Sulecki Jan gospodarczy członek
39 Ludowy Zespół Sportowy w Świedziebni reprezentowany przez Annę Brzóska społeczny członek
40 Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich Gminy Bobrowo  „Kobiety z Pasją” reprezentowane przez Danutę Janiszewską społeczny członek
41 Stowarzyszenie Miłośników Turystyki Pieszo  Rowerowej „Jaśkowa Droga” reprezentowany przez Karpowicz Mirosławę społeczny członek
42 Klonowski Mariusz mieszkańców członek
43 Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Górznie reprezentowany przez Wiśniewskiego Pawła gospodarczy członek
44 Kowarski Michał mieszkańców członek
45 Brodziński Mirosław mieszkańców członek
46 Ślesiński Eugeniusz mieszkańców członek
47 Ostrowski Andrzej mieszkańców członek
48 Ostrowski Grzegorz mieszkańców członek
49 Ostrowski Jan mieszkańców członek
50 Trzebiatowska Jolanta mieszkańców członek
51 Cichowska Elżbieta mieszkańców członek
52 Janowski Sławomir mieszkańców członek
53 Klempert Mirosław mieszkańców członek
54 Kamiński Radosław mieszkańców członek
55 Melkowski Robert mieszkańców członek
56 Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Górzno reprezentowane przez Michała Wierzbickiego społeczny członek
57 Zub Jarosław mieszkańców członek
58 Romanowska Anna mieszkańców członek