Treść artykułu

Informacja z Posiedzenia Rady w ramach Konkursu 4/2021 – autokontrola

Szanowni Państwo,

w zakładce Konkursy RLKS – PROW umieszczono informację z Posiedzenia Rady w dniu 28.05.2021 r. o godz. 11.00 w Wiejskim Domu Kultury w Karbowie.

Posiedzenie Rady w związku z  wpłynięciem protestu w ramach naboru wniosków o przyznanie pomocy w ramach konkursu o numerze 4/2021- rozwój infrastruktury komunikacyjnej.