Aktualności

Szkolenie z Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”

27/09/2017

Karbowo, 27.09.2017 r. Ogłoszenie Stowarzyszenie „ Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie” zaprasza do udziału w szkoleniu  osoby zainteresowane składaniem wniosków o dofinansowanie w zakresie działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze”, z wyłączeniem projektów grantowych. Zakres tematyczny szkolenia: Zwiększenie zatrudnienia i […]

Szkolenie z podejmowania działalności gospodarczej z Funduszu PROW

29/08/2017

Karbowo, dnia 29.08.2017 r. Ogłoszenie Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie” zaprasza do udziału w szkoleniu  osoby zainteresowane składaniem wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach poddziałania: 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 […]

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW – Podejmowanie działalności gospodarczej

28/08/2017

Szanowni Państwo w zakładce Konkursy RLKS w podzakładce PROW zostało dodane ogłoszenie o naborze wniosków na podejmowanie działalności gospodarczej. 

Mobilny Punkt Informacyjno – Konsultacyjny

25/08/2017

Mobilny Punkt Informacyjno – Konsultacyjny Stowarzyszenia „Lokalnej Grupy Działania Pojezierza Brodnickiego” Zapraszamy na  Dożynki i Festyny organizowane na terenie powiatu brodnickiego, podczas których będziemy prowadzić mobilny punkt informacyjno – konsultacyjny promujący Lokalną Strategię Rozwoju. Zainteresowani uzyskają informacje o planowanych naborach wniosków w ramach planowanych konkursów, a także uzyskają informacje  o głównych założeniach  LSR. Najbliższe spotkania: […]

Zaproszenie na spotkania konsultacyjne

19/07/2017

Karbowo, dnia 03.07.2017 r.                           Szanowni mieszkańcy gmin: Bartniczka,  Bobrowo, Brodnica, Brzozie, Górzno,               Jabłonowo Pom. Osiek, Świedziebnia, Zbiczno.             W imieniu Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie” zapraszam na spotkanie konsultacyjne podczas którego przedstawimy następujące zagadnienia: Przypomnienie o […]

WYJAZD STUDYJNY DO WIOSKI GARNCARSKIEJ W KAMIONCE K. NIDZICY

19/07/2017

Karbowo, dnia 14.07.2017 r.   Ogłoszenie WYJAZD STUDYJNY DO WIOSKI GARNCARSKIEJ W KAMIONCE K. NIDZICY Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie” zaprasza osoby zainteresowane do udziału w wyjeździe studyjnym do Wioski Garncarskiej w Kamionce k. Nidzicy. Wyjazd planowany jest na dzień 5 sierpnia 2017 r. Wyjazd studyjny kierowany jest przede wszystkim do lokalnych liderów oraz […]

Aktualności

3/11/2016

Karbowo, dnia 19.06.2017 r. Szanowni Państwo w zakładce konsultacje społeczne udostępniono Lokalne Kryteria wyboru do konsultacji. Zapraszamy do udziału w konkursie!   Konkurs fotograficzny  „Nasza Mała Ojczyzna” Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie”. Konkurs rozpoczyna się 01.06. 2017 roku i trwać będzie do 30.10. 2017 roku. Temat prac konkursowych brzmi: „Nasza Mała […]

Nowe informacje w zakładce „Z życia mieszkańców”

2/12/2014

W zakładce „Z życia mieszkańców”  udostępniono nowe artykuły. Zapraszamy do lektury.