Aktualności

Ogłoszenie o naborze wniosków- konkurs 11/2019

21/11/2019

Szanowni Państwo, w zakładce KONKURSY RLKS – EFRR- zamieszczone zostało ogłoszenie: Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie”  (dalej: LGD) informuje o możliwości składania wniosków o dofinansowanie na projekty realizowane przez podmioty inne niż LGD, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (dalej: RPO WK-P) Numer konkursu nadany przez Instytucję Zarządzającą RPO WK-P: […]

ankieta do opracowania LSR na lata 2021-2027

20/11/2019

Szanowni Państwo, w zakładce REGION – Opracowanie LSR na lata 2021-2027 – została zamieszczona ankieta do opracowania LSR na lata 2021-2027. W imieniu Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie” uprzejmie prosimy o udzielenie odpowiedzi / poprzez zaznaczenie wskazanej odpowiedzi lub wpisanie własnej / na kilka anonimowych pytań, które wykorzystamy podczas opracowywania Lokalnej Strategii Rozwoju dla […]

Spotkania informacyjne

12/11/2019

Szanowni Państwo, w zakładce Konsultacje społeczne – zamieszczony został harmonogram  spotkania informacyjnego, gdzie przedstawimy ofertę o możliwości pozyskania środków finansowych.

Ogłoszenie o naborze wniosków w ramach konkursu nr 10/2019

31/10/2019

Szanowni Państwo w zakładce KONKURSY RLKS – PROW udostępniono ogłoszenie o konkursie na : Stowarzyszenie „ Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie” informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach poddziałania: 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów […]

Informacja z Posiedzenia Rady z dnia 21.10.2019 r w sprawie konkursu nr 9/2019

25/10/2019

W zakładce konkursy RLKS – EFMR znajdą Państwo informacje z posiedzenia Rady Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie”, które odbyło się w dniu 21.10. 2019 roku w sprawie konkursu nr 9/2019.

Zwołanie Posiedzenia Rady w ramach konkursu 9/2019

14/10/2019

Szanowni Państwo, w zakładce Konkursy RLKS – EFMR umieszczono informację o zwołaniu Posiedzenia Rady w dniu 21.10.2019 r. o godz. 13.00 w Gospodarstwie Agroturystycznym Stajnia Głęboczek, Wielki Głęboczek 4, 87-313 Brzozie. Posiedzenie Rady w związku z prowadzonym naborem wniosków o przyznanie pomocy w ramach konkursu o numerze 9/2019.

Rozstrzygnięcie Konkursu Fotograficznego „Cztery pory roku w Naszej Małej Ojczyźnie”

27/09/2019

Szanowni Państwo, w zakładce „Ogłoszenia” znajdą Państwo listę laureatów z rozstrzygnięcia Konkursu Fotograficznego „Cztery pory roku w Naszej Małej Ojczyźnie” W dniu 26.09.2019 r. w biurze Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie” z siedzibą w Karbowie, ul. Wczasowa 46, 87-300 Brodnica, jury w składzie trzyosobowym oceniło prace nadesłane w ramach konkursu fotograficznego „Cztery pory roku […]

Informacja z Posiedzenia Rady z dnia 23.09.2019 r w sprawie konkursu nr 8/2019

27/09/2019

Szanowni Państwo, W zakładce konkursy RLKS – EFRROW znajdą Państwo informacje z posiedzenia Rady Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie”, które odbyło się w dniu 23.09.2019 roku w sprawie konkursu nr 8/2019.

Zwołanie Posiedzenia Rady w ramach Konkursu 8/2019

16/09/2019

Szanowni Państwo, w zakładce Konkursy RLKS – PROW umieszczono informację o zwołaniu Posiedzenia Rady w dniu 23.09.2019 r. o godz. 10.00 w Wiejskim Domu Kultury w Karbowie. Posiedzenie Rady w związku z  prowadzonym naborem wniosków o przyznanie pomocy w ramach konkursu o numerze 8/2019- podejmowanie działalności gospodarczej

Ogłoszenie o naborze wniosków w ramach konkursu nr 9/2019

14/08/2019

Szanowni Państwo w zakładce KONKURSY RLKS – EFMR udostępniono ogłoszenie o konkursie na : Stowarzyszenie „ Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie” informuje o możliwości składania wniosków o dofinansowanie w zakresie działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze”, z wyłączeniem […]