Treść artykułu

Zmiana znaku PO RYBY 2014-2020

Karbowo, dnia 16.12.2020 r.

Szanowni Państwo,

w związku ze zmianami organizacyjnymi i włączeniem działu Rybołówstwo w struktury Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi została zaktualizowana Księga Wizualizacji Znaku PO RYBY 2014-2020. Więcej informacji w zakładce konkursy RLKS – EFMR