Treść artykułu

ankieta do opracowania LSR na lata 2021-2027

Szanowni Państwo,

w zakładce REGION – Opracowanie LSR na lata 2021-2027 – została zamieszczona ankieta do opracowania LSR na lata 2021-2027. W imieniu Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie” uprzejmie prosimy o udzielenie odpowiedzi / poprzez zaznaczenie wskazanej odpowiedzi lub wpisanie własnej / na kilka anonimowych pytań, które wykorzystamy podczas opracowywania Lokalnej Strategii Rozwoju dla Pojezierza Brodnickiego na lata 2021 – 2027. Wypełnione ankiety prosimy przekazać do biura Stowarzyszenia “Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie” Karbowo, ul. Wczasowa 46, 87-300 Brodnica.