Dzień: <span>2023-05-15</span>

Ogłoszenie o naborze wniosków w ramach konkursu nr 1/2023

15/05/2023

Szanowni Państwo w zakładce Konkursy RLKS – EFS udostępniono ogłoszenie o konkursie: Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie” informuje o możliwości składania wniosków o powierzenie grantu w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju „Lokalnej Grupy Działania Pojezierze Brodnickie” na lata 2014-2020 ZAKRES TEMATYCZNY: Działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym Przedsięwzięcie: Wzmocnienie kapitału społecznego mieszkańców […]