Dzień: <span>2022-05-27</span>

Ankieta poziomu satysfakcji mieszkańców.

27/05/2022

Szanowni Państwo poniżej zamieszczamy link do ankiety, prosimy o jej wypełnienie. https://omikronbadania.pl/questo/b.php?a=4253e7a6&&b=13d6106706&&c=b339d968