Dzień: <span>2022-03-30</span>

Zawiadomienie o Posiedzeniach Rady w sprawie korekty uchwał.

30/03/2022

Szanowni Państwo, w zakładce Konkursy RLKS – PROW umieszczono informację o zwołaniu Posiedzeń Rady w dniu 04.04.2022 r: poddziałania: 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w ramach konkursu o numerze 1/2022 zwołuję VIII posiedzenie Rady w dniu 04.04.2022 r. […]

Zawiadomienie o Posiedzeniach Rady w sprawie korekty uchwał.

30/03/2022

Szanowni Państwo, w zakładce Konkursy RLKS – PROW umieszczono informację o zwołaniu Posiedzeń Rady w dniu 04.04.2022 r: poddziałania: 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w ramach konkursu o numerze 2/2022 zwołuję VII posiedzenie Rady w dniu 04.04.2022 r. […]