Dzień: <span>2020-04-16</span>

Ogłoszenie o naborze wniosków w ramach konkursu 7/2020

16/04/2020

Szanowni Państwo w zakładce KONKURSY RLKS – PROW udostępniono ogłoszenie o konkursie na: Stowarzyszenie „ Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie” informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach poddziałania: 19.2 “Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju […]

Zawiadomienie Posiedzenia Rady w trybie obiegowym w ramach konkursu 10/2019

16/04/2020

Szanowni Państwo, w zakładce Konkursy RLKS – PROW umieszczono informację o zwołaniu VIII posiedzenie Rady w dniu 22.04.2020 r. o godz. od 07.00 do 12.00 w systemie obiegowym.