Dzień: <span>2019-08-14</span>

Ogłoszenie o naborze wniosków w ramach konkursu nr 9/2019

14/08/2019

Szanowni Państwo w zakładce KONKURSY RLKS – EFMR udostępniono ogłoszenie o konkursie na : Stowarzyszenie „ Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie” informuje o możliwości składania wniosków o dofinansowanie w zakresie działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze”, z wyłączeniem […]