Dzień: 20 sierpnia 2018

Ogłoszenie o naborze wniosków w ramach konkursu nr 2/2018

20/08/2018

Szanowni Państwo w zakładce PROW udostępniono ogłoszenie o konkursie na podejmowanie działalności gospodarczej:  Stowarzyszenie „ Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie” informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach poddziałania: 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju […]